Wat is duurzame ontwikkeling?

De reikwijdte van duurzame ontwikkeling is breed, waarbij uit een analyse van curricula in 78 landen blijkt dat 55% de term 'ecologie' gebruikt en 47% de term 'milieueducatie' - uit mondiale bronnen (Education Monitoring Report).
Over het algemeen kan duurzame ontwikkeling hoofdzakelijk worden onderverdeeld in de volgende drie aspecten.
Milieuaspect - Duurzaamheid van hulpbronnen
Milieufactoren verwijzen naar methoden die ecosystemen niet vernietigen of schade aan het milieu minimaliseren, rationeel gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen, belang hechten aan milieubescherming, zich ontwikkelen of groeien door het gebruik van hulpbronnen, vernieuwen of blijven bestaan ​​voor anderen, gerecyclede materialen gebruiken. en hernieuwbare hulpbronnen zijn een voorbeeld van duurzame ontwikkeling.Moedig hergebruik en recycling aan.
Sociaal aspect
Het verwijst naar het voldoen aan de behoeften van mensen zonder het illusoire ecosysteem te vernietigen of de schade aan het milieu te minimaliseren.Duurzame ontwikkeling betekent niet het terugbrengen van mensen naar de primitieve samenleving, maar het in evenwicht brengen van menselijke behoeften en ecologisch evenwicht.Milieubescherming kan niet op zichzelf worden gezien.Milieugerichtheid is het belangrijkste onderdeel van duurzaamheid, maar het hoofddoel is de zorg voor de mens, het verbeteren van de levenskwaliteit en het waarborgen van een gezonde leefomgeving voor de mens.Als gevolg hiervan wordt er een direct verband gelegd tussen de menselijke levensstandaard en de kwaliteit van het milieu.Het positieve doel van duurzame ontwikkelingsstrategieën is het creëren van een biosfeersysteem dat de tegenstellingen van de mondialisering kan oplossen.

nieuws02

Economisch aspect
Verwijst naar moet economisch winstgevend zijn.Dit heeft twee implicaties.Eén daarvan is dat alleen economisch winstgevende ontwikkelingsprojecten kunnen worden bevorderd en duurzaam kunnen zijn;milieuschade is dit niet echt duurzame ontwikkeling.
Duurzame ontwikkeling benadrukt de noodzaak van een gecoördineerde ontwikkeling van drie elementen, namelijk het bevorderen van de algehele vooruitgang van de samenleving en de stabiliteit van het milieu.

Nieuws
Nieuws van de BBC
Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 12 van de VN: Verantwoorde productie/consumptie
Alles wat we produceren en consumeren heeft een impact op het milieu.Om duurzaam te leven moeten we de hulpbronnen die we gebruiken en de hoeveelheid afval die we produceren verminderen.Er is nog een lange weg te gaan, maar er zijn al verbeteringen en redenen om hoopvol te zijn.

Verantwoorde productie en consumptie wereldwijd
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
De Verenigde Naties hebben zeventien ambitieuze doelstellingen geformuleerd om te proberen een betere, eerlijkere en duurzamere toekomst voor de wereld op te bouwen.
Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 12 heeft tot doel ervoor te zorgen dat de goederen en dingen die we maken, en de manier waarop we ze maken, zo duurzaam mogelijk zijn.
De VN erkent dat de wereldwijde consumptie en productie – een drijvende kracht achter de wereldeconomie – berust op het gebruik van de natuurlijke omgeving en hulpbronnen op een manier die destructieve gevolgen voor de planeet blijft hebben.
Het is belangrijk dat we ons allemaal bewust zijn van hoeveel we consumeren en wat de kosten van deze consumptie zijn voor onze lokale omgeving en de rest van de wereld.
Alle goederen in ons leven zijn producten die vervaardigd moesten worden.Daarbij worden grondstoffen en energie gebruikt op manieren die niet altijd duurzaam zijn.Zodra goederen het einde van hun bruikbaarheid hebben bereikt, moeten ze worden gerecycled of weggegooid.
Het is belangrijk dat bedrijven die al deze goederen produceren dit op een verantwoorde manier doen.Om duurzaam te zijn, moeten ze de grondstoffen die ze gebruiken en de impact die ze hebben op het milieu minimaliseren.
En het is aan ons allemaal om verantwoordelijke consumenten te zijn, rekening houdend met de impact van onze levensstijl en keuzes.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 17 van de VN: Partnerschappen voor de doelstellingen
De VN erkent het belang van door mensen aangedreven netwerken die een verschil kunnen maken bij het implementeren van de doelstellingen van alle duurzame ontwikkelingsdoelen op zowel lokaal als mondiaal niveau.

Partnerschappen wereldwijd

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
De Verenigde Naties hebben zeventien ambitieuze doelstellingen geformuleerd om te proberen een betere, eerlijkere en duurzamere toekomst voor de wereld op te bouwen.
Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 17 benadrukt dat we, om de uitdagingen waarmee onze planeet wordt geconfronteerd, aan te pakken, sterke samenwerking en partnerschappen tussen internationale instellingen en landen nodig zullen hebben.
Partnerschappen zijn de lijm die alle duurzaamheidsdoelstellingen van de VN bij elkaar houdt.Verschillende mensen, organisaties en landen zullen moeten samenwerken om de uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd het hoofd te bieden.
De VN stelt: "De onderling verbonden wereldeconomie vereist een mondiaal antwoord om ervoor te zorgen dat alle landen, in het bijzonder de ontwikkelingslanden, de samengestelde en parallelle gezondheids-, economische en milieucrises kunnen aanpakken om beter te herstellen".
Enkele van de belangrijkste aanbevelingen van de VN om dit doel te bereiken zijn onder meer:
Rijke landen helpen ontwikkelingslanden met schuldenverlichting
Bevordering van financiële investeringen in ontwikkelingslanden
Makenmilieuvriendelijktechnologie beschikbaar voor ontwikkelingslanden
De export uit ontwikkelingslanden aanzienlijk verhogen om meer geld naar deze landen te helpen brengen

Nieuws van het International Bamboo Bureau

"Bamboe in plaats van plastic" leidt tot groene ontwikkeling

De internationale gemeenschap heeft achtereenvolgens beleid geïntroduceerd om kunststoffen te verbieden en te beperken, en een tijdschema voorgesteld voor het verbieden en beperken van kunststoffen.Momenteel hebben meer dan 140 landen duidelijk relevant beleid vastgesteld.Het Ministerie van Ecologie en Milieu van de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie van China verklaarde in de “Opinions on Verder Strengthening the Control of Plastic Pollution” van januari 2020: “Tegen 2022 zal de consumptie van plastic producten voor eenmalig gebruik aanzienlijk zijn verminderd ", alternatieve producten zullen worden gepromoot en plastic afval zal worden gerecycled. Het aandeel van het energieverbruik is enorm toegenomen."De Britse regering begon begin 2018 een nieuw ‘plasticbeperkingsbevel’ te promoten, dat de verkoop van plastic wegwerpproducten zoals plastic rietjes volledig verbood.De Europese Commissie heeft in 2018 een plan voor een "plasticbeperkingsbevel" voorgesteld, waarin rietjes van milieuvriendelijkere en duurzamere materialen worden voorgesteld ter vervanging van plastic rietjes.Niet alleen plastic wegwerpproducten, maar de hele plasticproductenindustrie zal met grote veranderingen te maken krijgen, vooral de recente stijging van de prijzen voor ruwe olie, en de koolstofarme transformatie van de plasticproductenindustrie staat voor de deur.Koolstofarme materialen zullen de enige manier worden om kunststoffen te vervangen.